I denne artikel præsenterer Erhvervsforums direktør Martins Sattrup Christensen, de 12 gyldne regler for ejerledelse. Det er anbefalinger fra Center for Ejerledede Virksomheder på CBS, der har lavet reglerne som alle danske erhvervsledere bør kende.

Når du ejer og leder din virksomhed, har dine beslutninger direkte indflydelse på din fremtid, dit personlige liv og virksomhedens samlede værdi.

De 12 gyldne regler for ejerledelse skal styrke lokalt

Ejerledelse er ikke bare en ledelsesform; det er en livsstil. Når du ejer og leder din virksomhed, har dine beslutninger direkte indflydelse på din fremtid, dit personlige liv og virksomhedens samlede værdi. Hos Erhvervsforum Roskilde anerkender vi kompleksiteten i ejerledelse. Vores ejerledernetværk mødes seks gange om året netop for at styrke denne vigtige dimension i vores lokale erhvervsliv i Roskilde Kommune.

Værdiskabelse for Ejerne er første regel

Først og fremmest er det vigtigt at klargøre, hvad det egentligt betyder at skabe værdi som ejer. Hver ejer har unikke mål og forventninger, og det er essentielt at få dette på papir, især hvis der er mere end én ejer. En ajourført ejeraftale og regelmæssige check-ups kan sikre, at virksomheden fortsat er på den rette kurs.

Fremtidens Perspektiver

Hvilken kurs skal virksomheden tage? Overvejelser om fremtiden, inklusiv eventuel overdragelse af virksomheden, bør drøftes løbende. Om det er familie overdragelse, salg eller fusion, er det en god idé at have en skriftlig plan, der revurderes årligt.

Ledelsesstruktur og -planlægning er et vigtigt element i de 12 gyldne regler

Styrkelsen af ledelsen er en kritisk faktor. Det betyder at inddrage kompetente folk, såsom et advisory board eller en bestyrelse, og at fastlægge klare roller og ansvar. Det er også vigtigt at have en “plan B”, i tilfælde af uforudsete hændelser, der kan påvirke ledelsen.

At sætte Strategiske Mål er en del af ejerledelsens opgave

Strategiplanlægning i virksomheden bør være en årlig begivenhed, hvor nøglepersoner involveres. Det kan give jer mulighed for at træde et skridt tilbage, se det store billede, og lave en realistisk handlingsplan.

Styr på interessenternes rolle er vigtigt for god ejerledelse

Balance mellem loyale og afhængige forhold til kunder, leverandører og partnere er nødvendig. God kommunikation med alle interessenter er også vigtigt for at sikre en sund virksomhed.

Risikovurdering

Hvad kan true virksomheden? Det er et spørgsmål, der bør overvejes mindst én gang om året. Fra digital transformation til konkurrenceforhold, identificer og prioriter risici.

Data og Opfølgning er en daglig opgave for ejerlederen

Vælg nøgletal der virkelig betyder noget for din virksomhed, og følg op på dem. Det er et must i en datadrevet verden, og det giver dig den information, du skal bruge for at træffe informerede beslutninger.

Finansiel Robusthed

Spare op når det går godt, så du kan tære af fedtlaget i magre tider. Kapitalberedskab er ikke kun god praksis; det er sund fornuft.

Administrative Detaljer

At have alle aftaler og vigtige kontakter opdaterede og lettilgængelige kan spare dig for mange fremtidige hovedpiner.

At sætte “Det Rette Hold” er vigtigt for ejerlederen

Vælg medarbejdere, der komplementerer dine egne evner. Dygtige, motiverede medarbejdere er en af de bedste investeringer, du kan foretage.

Netværkets Kraft

Et robust netværk kan give værdifuld feedback og støtte. Brug det, og vær ikke bange for at spørge om hjælp eller dele dine egne erfaringer.

Finansiel Planlægning

At have en finansiel plan og budget, der løbende justeres, kan gøre en kæmpe forskel for virksomhedens sundhed og dit eget stressniveau.


Konklusion på de 12 gyldne regler for ejerledelse

God ejerledelse er et samspil mellem mange faktorer. Anbefalingerne her er udviklet i samarbejde med bestyrelsesorganisationen BB3 og Center for Ejerledede Virksomheder på CBS. De danner en stærk grundpille for sund ejerledelse og bør tjene som et kontinuerligt referencepunkt for enhver ejerleder.

Hos Erhvervsforum Roskilde ser vi det som vores mission at støtte denne proces gennem erfaringsudveksling og netværksopbygning i vores ejerledernetværk. Hvis du som ejerleder tager disse principper til dig, er du godt på vej mod en sundere, mere robust og værdiskabende virksomhed.

 

Artikel: De 12 gyldne regler for ejerledelse, alle danske erhvervsledere bør kende.