Erhvervspolitik i Roskilde 2024 – 2028, Erhvervspolitiske fokusområder

Erhvervspolitik for Roskilde 2024 – 2028

Introduktion til Erhvervsforum erhvervspolitik for 2024 – 2028

Erhvervsforum Roskilde, en uafhængig og upolitisk erhvervsforening, er dedikeret til at forbedre betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og nærområder. Vores mål er at fremme en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, som tiltrækker nye borgere og virksomheder, samtidig med at vi understøtter og udvikler det eksisterende erhvervsliv. Dette skal sikre et øget skattegrundlag gennem en stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft, som vælger at bosætte sig i Roskilde.

Erhvervsudvikling

Vi prioriterer udviklingen af nye erhvervsområder og tilpasningen af lokalplaner for at fremme erhvervslivet. Blandt vores nøgleprojekter er:

  • Risø Park, en forskerpark ved DTU Risø.
  • Store Hede grusgrav, med potentiale for byggeri i stor skala.
  • Trekroner Erhvervspark, tæt på Trekroner Station.

Derudover er det essentielt, at alle nye erhvervsområder tilbyder tilstrækkeligt med parkeringspladser.

Rammevilkår for eksisterende erhverv

Vi ønsker at opdatere lokalplanerne for at afspejle det moderne erhvervsliv og samfund. Dette inkluderer en modernisering af planerne i Roskilde bymidte samt en fleksibilisering i erhvervsområderne uden for centrum.

Det åbne land

Til trods for Roskilde Kommunes restriktive landzonestrategi, støtter vi aktivt et levende erhvervsliv i landzonerne og ser positivt på kommende reguleringer, der letter etableringen af gårdbutikker og lignende.

Lokal erhvervsservice

Vi adresserer udfordringerne i erhvervslivets daglige interaktion med kommunen og ønsker bl.a. forbedringer i forvaltningens betjening, kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt etablering af flere el-ladestandere.

Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende. Vi ønsker forbedringer af indfaldsvejene og etableringen af S-tog til Roskilde.

Digitalisering

Udbygning af digital infrastruktur som mobil- og fibernet er vital, samt forbedret digital kommunikation med kommunen.

Bæredygtighed

Vores engagement i bæredygtighed fokuserer på grøn omstilling, social ansvarlighed og miljøbeskyttelse.

Oplevelsesøkonomi

Vi støtter udviklingen af Roskildes position inden for oplevelsesøkonomi, herunder kultur- og musikliv samt synergi mellem turisme og erhvervsfremme.

Erhvervsbeskatning – Dækningsafgift

Vi arbejder for en fair erhvervsbeskatning og ønsker en revision af dækningsafgiften samt større gennemsigtighed omkring gebyrer og afgifter.

Udvikling af Roskilde Bymidte

En levende og attraktiv bymidte er essentiel. Vores mål inkluderer fremme af diversitet, forbedring af infrastrukturen, styrkelse af lokal identitet og stimulering af økonomisk vækst.

Byudvikling med tilgængelighed

Vi presser på for nødvendige trafikale forbedringer og en nemmere adgang til bymidten for alle.

Proaktiv erhvervsservice

Vi foreslår flere offentlige udbud, en mere imødekommende forvaltning og effektiv elektronisk sagsbehandling for at understøtte erhvervslivet.

Afslutning på Erhvervspolitik for Roskilde 2024 – 2028

Gennem en målrettet indsats på disse nøgleområder ønsker Erhvervsforum Roskilde at skabe et fundament for vækst, innovation og bæredygtighed. Vi tror på, at ved at arbejde sammen, kan vi omdanne Roskilde til en endnu mere attraktiv by for både nuværende og fremtidige generationer af erhvervsdrivende og borgere

Vil du gerne se hele vores erhvervspolitik for 2024 – 2028 så kan du hente den her i pdf format:

Erhvervspolitik for Roskilde 2024 – 2028