Lean Landing

Vil du hurtigt ind på nye europæiske markeder? Som medlem af Erhvervsforum Roskilde har du mulighed for – gratis – at komme direkte i kontakt med samarbejdspartnere og kunder i udlandet – med henblik på fx hurtigt at teste, om dine produkter eller services kan sælges på andre markeder end det danske. Ideelt for iværksættere og små og mellemstore virksomheder, der gerne vil slippe for analysearbejdet og få markedsvalideret helt lavpraktisk. Læs mere om Lean Landing her.

grøn puls

Grøn Puls

Grøn Puls er et partnerskab mellem Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og Erhvervsforum Roskilde og understøtter Roskilde Kommunes visioner og strategier på energiområdet. Grøn Puls stiller skarpt på energirenovering og dermed nye job i håndværksvirksomhederne i kommunen. Læs mere på www.grønpuls.dk og på Facebook.com/groenpuls 

Greater Copenhagen

Roskilde Kommune er en del af Greater Copenhagen-samarbejdet, som er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, med fokus på at fremme væksten i området. Her vil man sammen stå stærkere for bl.a. at kunne konkurrere med andre metropoler i Europa. Det er en vigtig udvikling for at kunne skabe flere jobs, en bedre international infrastruktur samt tiltrække investorer, turister og virksomheder.

Roskilde Kommune

Erhvervsforum Roskilde har et utal af samarbejder med Roskilde Kommune omkring erhvervsservice og forskellige projekter. Formålet med samarbejdet er at understøtte kommunens visioner og strategier på erhvervsområdet ved implementering af konkrete tiltag.

Erhvervshus Sjælland og iværksætter Danmark

Erhvervsforum har et løbende samarbejde omkring afholdelse af arrangementer, workshops, iværksætterforløb samt rekruttering af lokale virksomheder til udviklingsforløb, internationalisering og funding fra Erhvervsfremmebestyrelsen.

Lederne Østsjælland

Erhvervsforum Roskilde samarbejder løbende med Lederne Østsjælland om fælles arrangementer med fokus på bæredygtighed, trivsel og innovation til gavn for medlemmerne.

COROLAB

Erhvervsforum Roskilde er betalende medlem af CORO Co-lab Roskilde.
Erhvervsforum og CORO Co-lab samarbejder bl.a. om COconference, der sætter fokus på social innovation og hylder de nyeste løsninger på nogle af samfundets mest komplekse udfordringer.

Derudover har Erhvervsforum et løbende samarbejde med COROLAB på tværs af projekter, og som medlem af COROLAB deltager Erhvervsforum også aktivt i organisationen.

CORO Co-lab indgår også i vores iværksætterbog som en af de aktører der arbejder både socialøkonomisk som INSP! Men især innovativt med iværksætteri.

Musicon / Vækstfabrikken

Erhvervsforum har gennem flere år haft et godt samarbejde med Musicon sekretariatet b.la. i form af iværksætterforløbet ’Selvstarter’ for studerende på Roskildes erhvervsskoler. Erhvervsforum er med i samarbejdet sammen med Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole, Erhvervsakademi Sjælland, ZBC, og Vækstfabrikken Roskilde.

I den forstand har Erhvervsforum også et samarbejde med Vækstfabrikken, hvor der faciliteres kontakt mellem iværksættere og Vækstfabrikken, samt en løbende dialog omkring optimering af iværksættermiljøet på Musicon, etablering af virksomheder i Musicons erhvervsmiljø m.m.

grøn puls

Stronghouse – under GrønPuls

Stronghouse-projektet er et samarbejde mellem Grønpuls, Fors A/S, Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland, og Gate21, som skal hjælpe med at udvikle tiltag, der gør det lettere for boligejere at overskue og gennemføre en renovering. Ved at udvikle erfaring og viden, er formålet at skabe større kendskab til- og implementering af energieffektviserede tiltag i lokalområdet.
Erhvervsforum Roskilde er projektleder og faciliterer netværksmøderne i Grøn Puls-regi samt håndterer al kommunikation (hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier osv.)

INSP!

Erhvervsforum stiller sit netværk til rådighed for det INSP!-baserede netværk for ledige, ’Ledige med Drive’. Gennem netværket af medlemsvirksomheder tilbydes karrieresparring til de ledige med mulighed for senere rekruttering.

Business House

Business House og Johnny Schäffer har lagt lokaler til for Erhvervsforum til diverse workshops. Ligesom vi har inkluderet Business House i vores iværksætterbog der udkom i juni 2021, som det kontorhotel i Roskilde der arbejder specifik med iværksætteri

Roskilde Handel

Løbende samarbejde vedr. fælles aktiviteter / workshops. Erhvervsforum tilbyder b.la. workshops tilrettet efter specifikke behov for Roskilde Handel. Det er f.eks. omkring Corona-hjælpepakker, digitalisering, online salg for fysiske butikker m.v.

Erhvervsforum støtter 100% initiativet fra Roskilde Handel om at gøre Roskilde til den mest innovative by i EU i 2025

Netvækst

Iværksættere tilbydes tilknytning til et mentorkorps, bestående af erfarne iværksættere og erhvervsfolk med samarbejdspartneren Netvækst, hvor Erhvervsforums bestyrelsesmedlem Jørgen Lauritsen er den lokale ankerperson.

Formålet er både at sikre sparring på idéplan og forretningsplan, men også hands-on rådgivning på mere konkrete områder

Jobcenteret

I samarbejder med jobcenteret har Erhvervsforum den aftalte, at jobcenteret henviser ledige iværksættere til Erhvervsforum, som kan bidrage iværksætteren med rådgivning og sparring.