Erhvervsforum Roskilde har afgivet et høringssvar til Roskilde Kommune om forslaget til et sommerforsøg med fossilfri bymidte, som foreslået i budgettet  for 2024 og 2025. Dette indlæg præsenterer Erhvervsforums synspunkter og bekymringer for forslaget.

Sommerforsøg med fossilfri bymidte skal ud af budgettet for 2024

Erhvervsforum Roskilde udtrykker bekymring for det nuværende forslag og appellerer til, at denne del af budgetforliget udsættes, for at tillade en dybere og mere omfattende dialog med alle relevante parter involveret i udarbejdelsen af den nuværende parkeringsstrategi. Forummet er dedikeret til at bidrage positivt til udviklingen af Roskilde bymidte og forbliver engageret i dialogen om bymidtestrategien.

Fakta – teksten om sommerforsøg med delvis fossilfri bymidte

Budgetforligspartierne har afsat midler til at afklare, gennemføre og evaluere et sommerforsøg med fossilfri kørsel i udvalgte dele af Roskilde bymidte. Forsøget skal tilrettelægges i dialog med bymidtens parter. Forsøget skal danne baggrund for videre drøftelser om forbedret bæredygtig mobilitet og modvirke trængsel.

Bekymringen for handel og erhvervslivet i byens centrum

Bekymringen fra Erhvervsforum er funderet i den usikkerhed, som forslaget indebærer for både butikker og liberale erhverv som f.eks. læger, tandlæger, fysioterapi og kiropraktikere i byens centrum. Med et handels- og erhvervslivet der allerede er presset af COVID-19 og den efterfølgende energikrise, kan en toårig forsøgsordning medføre en varig ændring i lokale borgeres handlemønster og kan lægge hindringer i vejen for liberale erhvervsdrivende. De er alle afhængige af, at deres kunder eller klienter kan komme til dem også med bil. Det kan vi risikere at forslaget om fossilfri bymidte sætter en stopper for.

Erhvervsforum Roskilde påpeger ligeledes, at erfaringer fra både Silkeborg og Aarhus har vist negative konsekvenser af lignende initiativer, hvilket inkluderer reduceret tilgængelighed og begrænsede parkeringsmuligheder, som har haft en skadelig effekt på lokale handlende.

Kommunikation om forsøg med delvis fossilfri bymidte vil langsigtet skade byens image

Erhvervsforum Roskilde udtrykker yderligere bekymring for den langsigtede effekt på byens image, som kommunikationen omkring en toårig forsøgsordning kan medføre. Gentagne meddelelser om indførelse, implementering, og afslutning af fossilfrie perioder kan skabe forvirring og potentielt afholde både lokale og besøgende fra at handle i byen, hvilket kan give et indtryk af, at det er besværligt at handle i Roskilde med bil.

6 konkrete forslag der kan føre mod en delvis fossilfri bymidte

Erhvervsforum Roskilde fremfører en række konstruktive forslag til at fremme dialogen og sikre en bæredygtig udvikling af byen. Disse inkluderer begrænsning af adgangen til Stændertorvet til el-biler i en forsøgsperiode om sommeren, regulering af busparkering i bymidten, og overvejelse af etablering af ekstra parkeringspladser ved Dr. Margrethesvej.

I hørringsvaret om sommerforsøg med fossilfri kørsel har Erhvervsforum Roskilde skrevet:

For at fremme en konstruktiv dialog om en fossilfri bymidte foreslår vi, at der:

  1. Udføres beregninger for at vurdere, om en delvis lukning under forsøgsordningen vil have en indflydelse på CO2-udledningen i Roskilde by.
  2. Begrænses adgangen til Stændertorvet til el-biler i en forsøgsperiode om sommeren.
  3. Reguleres ift. busparkering i bymidten og omkring Stændertorvet og Domkirken.
  4. Tillades fortsat krydsning af Algade/Skomagergade ved Stændertorvet.
  5. Overvejes etablering af ekstra parkeringspladser ved Dr. Margrethes vej i nærheden af Folkeparken og plejehjemmet (Sct. Maria).
  6. Idégeneres så der er ved en given forsøgsordning kan facilitere og tiltrække nye kunde- og oplevelsessegmenter

Erhvervsforum er åben for en frugtbar dialog om en delvis fossilfri bymidte

Erhvervsforum Roskilde ønsker at åbne op for en frugtbar dialog om Roskildes fremtid som en delvis fossilfri bymidte. De håber på en positiv udvikling og er parate til aktivt at deltage i de kommende drøftelser for at sikre, at Roskilde fortsætter sin positive udvikling.

Midtbyens puls er vigtig for Roskilde, så vi må ikke besværliggøre adgangen til hverken kultur, restaurationer, detailhandel, læger, tandlæger og alt det andet fantastiske, vores by byder på.

Martin Sattrup Christensen, Erhvervsforum Roskilde

Sommerforsøg med fossilfri kørsel, HøringssvarBudget for 2024, Handel og erhvervslivet i Roskilde, Parkeringsstrategi, CO2-udledning, El-biler, Sustainable urban development, Miljøvenlig transport, Lokal handel og turisme, Roskilde bymidtestrategi, Algade og Skomagergade, Dr. Margrethes vej, Stændertorvet, Dialog om bæredygtighed i bymidten

Rosenstræde en del af Roskilde bymidte som i dag er fossilfri.

Du kan læse mere om budgetforliget og forslaget om delvis fossilfri bymidte i en 2-årig forsøgsperiode her: Budgetforlig 2024 – 2025

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Artikel: Erhvervsforum vil afværge effekterne af fossilfri bymidte