Samarbejde mellem DTU og Roskilde Kommune om at udvikle RISØ til et globalt hotspot for bæredygtig energi udvides nu med Andel som ny partner. Det betyder at Risø park skifter navn til Risø Gateway som er navnet på det nye partnerskabet.

Risø Gateway vil skabe lokal vækst

Erhvervsforum Roskilde er begejstret over nyheden om, at Andel Energi nu træder ind som ny erhvervspartner i det ambitiøse Risø Gateway projekt. Dette skridt er ikke bare et tegn på projektets fortsatte fremdrift, men også en klar indikation af, at visionen om at udvikle Risø-området til et globalt hotspot for bæredygtig energi er på rette vej. Partnerskabet mellem Roskilde Kommune, DTU og Andel Energi markerer en milepæl for kommunen, der lover at bringe væsentlig vækst og nye opgaver til det lokale erhvervsliv. Med udsigten til at skabe op mod 4000 nye arbejdspladser, står Risø Gateway til at blive en katalysator for økonomisk udvikling, innovation og bæredygtighed, hvilket på sigt vil have en dybdegående effekt på lokalsamfundet og erhvervslivet i og omkring Roskilde.

Udvikling af nye energiteknologier på Risø Gateway

Risø har siden 1958 spillet en vigtig rolle inden for dansk forskning i og udvikling af nye energiteknologier. I den ånd indgik DTU og Roskilde Kommune i efteråret 2023 en ny aftale om udvikling af Risø, der omfatter et uddannelsesmiljø med op til 400 kandidatstuderende, studie- og forskerboliger og en innovations- og erhvervspark med plads til 4000 arbejdspladser.

Tirsdag den 19. marts føjes Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern Andel til partnerskabet, der fremover vil lyde navnet RISØ Gateway. Med Andels tiltrædelse etableres en unik alliance mellem universitet, kommune og energiselskab, der med hver deres samfundsrolle, erfaring og kompetencer vil udvikle RISØ Gateway til et globalt, dynamisk hotspot for bæredygtig energi og energisystemer.

”Ambitionen er at bringe forskning, uddannelse og erhvervsliv sammen om at gøre RISØ til et unikt innovationsmiljø, hvor fremtidens energiløsninger kan testes, markedsafprøves og skaleres,”, siger rektor på DTU, Anders O. Bjarklev.

Forskning og udvikling i verdensklasse

RISØ Gateway skal således rumme forskning og uddannelse i verdensklasse. Bl.a. har DTU besluttet at flytte to uddannelser med omkring 400 kandidatstuderende til området inden 2030 – og desuden er et tilstødende udviklingsareal på ca. 530.000 m2 udpeget til en ny innovations- og erhvervspark. Her vil Andel som erhvervspartner bidrage med kompetencer i forhold til at bringe ny, grøn teknologi på markedet.

”Vi lever i en tid, hvor vi som samfund er udfordret af klimaforandring, krig og forsyningskrise. Så der er i dén grad behov for nye visioner, alliancer og konkrete løsninger, der kan bane vejen for en grønnere fremtid. Det er især bydende nødvendigt, at vi udvikler flere klimaløsninger og energiteknologier, som kan skaleres og skabe markante resultater i et tæt samspil mellem forskning, erhverv og kunder. På RISØ Gateway håber vi at skabe de optimale betingelser for netop dette,” udtaler Jesper Hjulmand, Group CEO i Andel.

Regional forankring af grønne virksomheder

Med Andels indtræden som partner i projektet får RISØ Gateway en stærk og direkte forankring i erhvervslivet. Det flugter med partnerskabets mission om at skabe velfærd og vækst gennem udviklingen af fremtidssikrede energiløsninger.  Samtidig styrker samarbejdet Roskilde Kommunes ambition om at tiltrække investeringer, skabe lokale arbejdspladser, og flere uddannelsestilbud i Roskildeområdet.

”Med Andel som partner flytter vi ambitionerne op i et nyt gear. Der er kæmpe potentiale for at vi styrker Sjælland som hotspot for grønne virksomheder. Det kan give et boost til klima, til økonomi og til virkelysten. Jeg er meget begejstret!” siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam.

FAKTA:

Konkrete ambitioner:

Partnerskabet har en fælles ambition om at RISØ Gateway bliver det attraktive mødested mellem studerende, forskere og virksomheder inden for temaerne energisystemer, hybrid energi, biosolutions, digitalisering og sikkerhed, ved at:

  • Bygge videre på og optimere et allerede internationalt anerkendt forskningsmiljø med verdensførende test- og laboratoriefaciliteter.
  • Skabe et mangfoldigt erhvervsmiljø, som er attraktivt for såvel startups, scale-ups og etablerede virksomheder. Og hvor virksomhederne kan håndplukke fremtidens kandidater og få adgang til forskningsresultater til innovation og skalering af deres forretning.
  • Skabe forbindelser mellem universiteter og uddannelsesinstitutioner hele vejen ned til folkeskolen, hvor uddannelsesinstitutioner samarbejder, komplimenterer og inspirerer hinanden.
  • Skabe et attraktivt uddannelsesmiljø for studerende med flere kandidatuddannelser og efteruddannelsesaktiviteter.
  • Fremme regional udvikling ved at tiltrække investeringer, skabe lokale arbejdspladser, og flere uddannelsestilbud.

 

Parterne bag RISØ Gateway:

Roskilde Kommune 

Risø er et af de største og vigtigste udviklingsområder i Roskilde. Området har potentiale til at bidrage markant til kommunens strategier inden for den grønne omstilling såvel som udviklingen af kommunen som erhvervs- og uddannelsesby. Med afsæt i en partnerskabsdrevet tilgang til byudvikling ønsker kommunen at realisere en udvikling af RISØ Gateway, hvor det fysiske miljø og de energisystemer, som forsyner området, får stor eksempelværdi for udviklingen af nye, mere bæredygtige og biodiverse bydele.

DTU 

Som en del af strategien DTU i hele Danmark har DTU valgt at flytte kandidatuddannelser til Risø, med et forventeligt årligt optag på 200 studerende i 2029. DTU ønsker med RISØ Gateway at skabe et attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø, med mulighed for at arbejde med teori og praksis i laboratorier og på værksteder. Og hvor nye teknologier kan testes og demonstreres i praksis, i samarbejde med kommercielle aktører.

Andel 

Andel træder ind i det strategiske partnerskab for at bidrage til udvikling af teknologiske løsninger, som vil fremme den grønne omstilling, regional vækst, uddannelse og beskæftigelse, samt en digital omstilling af samfundet.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Artikel: Risø Park skifter navn til Risø Gateway med Andel som ny erhvervspartner