Bliv medlem af Erhvervsforum Roskilde – et stærkt netværk!

Bliv medlem

Erhvervsforum Roskilde er erhvervsforeningen, der samler erhvervslivet i et slagkraftigt netværk til gavn for alle lokale virksomheder overfor kommune, region og stat.

Med et medlemskab af Erhvervsforum Roskilde får du:

  • Adgangsbillet til områdets største erhvervsnetværk
  • Døråbner til en bred vifte af netværksskabende aktiviteter
  • Mulighed for at styrke din virksomheds synlighed
  • Gratis optagelse i vores virksomhedsguide trykt i 4000 eksemplarer
  • Virksomhedsguide med online eksponering
  • Gratis iværksætter- og erhvervsrådgivning
  • Gratis hjælp til søgning af udviklingspuljer
  • Hjælp til udfærdigelse af pressemeddelelser
  • Eksponering på SoMe og i nyhedsbreve med samlet 24.100 følgere pt.

Læs mere om kontingent her.

Turisme og oplevelsesøkonomi – en del af Erhvervsforum Roskilde

Som turistaktør i Roskilde, bliver du automatisk omfattede af de aktiviteter og tilbud som Erhvervsforum Roskilde har der retter sig direkte mod oplevelsesøkonomi. Et turismemedlemskab giver dig synlighed overfor Roskildes mange turister – danske såvel som internationale. Samtidig bliver du en del af det stærke erhvervsnetværk i Erhvervsforum Roskilde, og øger derved muligheden for at skabe fremadrettede samarbejder til gavn for din virksomhed.

Kontingenter:

Virksomheder 2024
1-personers virksomheder 1.700 kr.
2-9 ansatte 2.800 kr.
10-49 ansatte 5.400 kr.
50-99 ansatte 8.000 kr.
+100 ansatte 11.000 kr.

Iværksættere 2024
1. års medlemskab 1.000 kr. (for indeværende år)
2. års medlemskab overgår til kontingentet for 1-personers virksomhed på 1.700 kr. 

Om medlemskabet:
Alle medlemskaber fornys automatisk i januar og opdateres ud fra de fastsatte kontingentsatser. 
Alle beløb er ekskl. moms.

Opsigelse af medlemskab: jf. vores vedtægter

§ 3. Udmeldelse
Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

Ved udmeldelse refunderes betalte kontingenter ikke.

Optimale muligheder for netværk
Et medlemskab af Erhvervsforum Roskilde er din adgangsbillet til områdets stærkeste erhvervsnetværk. Derudover åbner et medlemskab også døren til vores populære netværksmøder og en masse spændende oplevelser i form af debatmøder, foredrag og gå-hjem-møder om aktuelle emner.

Services
Et medlemskab af Erhvervsforum Roskilde styrker din virksomheds synlighed. Du optages på foreningens hjemmeside med navn og link til din hjemmeside.

Nyhedsbrev
Ved indmeldelse i Erhvervsforum Roskilde accepterer du at modtage det ugentlige nyhedsbrev, da invitationer til vores arrangementer annonceres på websitet og i nyhedsbrevet.