Med en imponerende vækst i omsætningen på 882% over tre år var virksomheden Leute med til at sikre at Roskilde kommune også i 2021 topper med flest virksomheder på Børsen Gazellelisten i Region Sjælland. Leute blev således også regionsvinder i Gazelle konkurrencen.

Med ikke mindre end 36 Gazelle virksomheder ligger Roskilde Kommune også i 2021 højest i Region Sjælland. Vi fik således 9 flere gazeller i Roskilde end sidste år og lægger dermed god afstand til Køge som i 2021 fik 29 virksomheder med på gazellelisten. Herefter kommer Holbæk og Greve kommuner med hver 20 og lige efter Slagelse med 18. Solrød ligger i bunden med kun fire gazeller.

Leute fra Roskilde Kommune topper Børsen Gazellelisten

På Musicon holder virksomheden Leute ApS til. Virksomheden er stiftet i 2013 af 3 kvinder, Marie Have, Charlotte Lønstrup og Charlotte Juul. Deres forretningside er at være bindeled mellem børn med særlige behov, de kommunale sagsbehandlere og specialister i Leutes netværk, der kan bringe de unge videre i livet. Forretningsmodellen har foruden den imponerende vækst i omsætningen på 882 pct. i de sidste 3 år betydet at Leute i det seneste regnskabsår opnåede et bruttoresultat på 7,6 mio.kr. og i dag har 21 medarbejdere tilknyttet virksomheden.

 

Flere med i top 5 på gazellelisten

Der var også stor glæde hos bogholderivirksomheden Høgsbro + Caspersen, der blev nr. fire på Gazellelisten 2021 i Region Sjælland. De opnåede over de seneste 3 år en vækst på ikke mindre end 629%.

I forbindelse med den store regionale prisuddeling, som fandt sted torsdag i Roskilde Kongrescenter sagde Rikke Caspersen: ” Jeg kan simpelthen ikke beskrive med ord følelsen idag, jeg troede ikke det kunne slå den glæde da vi fik informationen om at vi var Gazelle. Men jo i dag, da vi kom på listen over at være nummer fire i Region Sjælland. Det kan ikke beskrives med ord.”

 

Gazelleprisen stiller store krav til virksomhederne

Der er god grund til at virksomhederne fejrer, når de bliver kåret som Gazelle. Der er seks kriterier, som en virksomhed skal opfylde for at blive kåret som Børsen Gazelle. Kriterierne har været de samme, siden Børsen første gang kårede Danmarks gazeller i 1995. Det er et ufravigeligt krav, at alle seks kriterier skal være opfyldt.

  1. Nettoomsætning / bruttoresultat

Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

  1. Regnskabsperiode

Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt høj vækst.

  1. Krav til virksomhedsform

I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

  1. Sammenlignelighed

Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

  1. Driftsresultat

Driftsresultatet (resultat af primær drift) må godt være negativt ét år, men summen af driftsresultater over de fire år skal være positiv.

  1. Vækst Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (en fordobling).

 

Roskilde kommune og Erhvervsforum Roskilde fejrer året Gazeller

Børsen har oplyst, at de den 9. december offentliggør den samlede liste over gazellerne for 2021. På det tidspunkt er de færdige med at fejre resultaterne i alle regionerne. Vi er dog ikke færdige med at fejre de 36 virksomheder der blev kåret som gazeller i Roskilde kommune. Ved den traditionelle nytårskur for virksomhederne i Roskilde Kommune, der i 2022 afholdes den 19. januar, vil vi også fejre gazellerne for 2021.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk og relationer i blandt Roskildes mange forskellige virksomheder.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: Roskilde topper også i 2021 med flest virksomheder på Børsen Gazellelisten