Til Erhvervsforum Roskildes årlige generalforsamling torsdag d. 19. maj blev der skudt gang i den gule folkefest, da de mange deltagere kunne høre den tidligere Tour de France-rytter Brian Holm fortælle om motivation og ledelse. Efterfølgende kunne foreningens medlemmer glæde sig over, at Erhvervsforum er størst på Sjælland.

Med en fyldt Guldaldersal på Prindsen og et højt humør blev Erhvervsforum Roskildes generalforsamling indledt af formanden Rune Tarnø, som i sin beretning kunne fastslå, at man nu er den største erhvervsforening på Sjælland. Den position vil Erhvervsforum fastholde ved at skærpe sin erhvervspolitiske profil, og fortsat øge sit medlemstal som snart runder 600.

10 fokusområder skal styrke Erhvervsforum

Det skal ske ved at fastholde positionen som det stærkes talerør for det lokale erhvervsliv, og hertil lancerede bestyrelsesformanden Rune Tarnø 10 fokusområder for en stærk og synlig erhvervspolitisk profil, som organisationens bestyrelse har udarbejdet på baggrund af den gennemførte erhvervsklimaundersøgelse.

10 erhvervspolitiske fokusområder for Roskilde

Her er de 10 erhvervspolitiske fokusområder som Erhvervsforum lagde frem på generalforsamlingen

Vi skal sikre, at lokalplaner og øvrige rammer for erhvervslivet opdateres og reflekterer den generelle udvikling i samfundet. Og ja, vi er løbende i dialog med kommunen om en af Roskildes store udfordringer – manglede plads til de mange erhvervsvirksomheder, som gerne vil flytte til byen”, sagde formanden Rune Tarnø, og videre om et af de andre emner ”I 2021 forventes det at den årlige kommunale særskat på erhvervslivet, kaldet dækningsafgiften, bliver på ca. 52 mio. kr. Kun 30 kommuner i Danmark opkræver denne særskat, og med en promille på 7,5% ligger Roskilde i den øverste del. Vi ser helst dækningsafgiften afskaffet, men når det ikke er politisk muligt, så er det vel rimeligt at kræve, at den bliver geninvesteret i det lokale erhvervsliv”, sagde Erhvervsforums formand Rune Tarnø.

 

De ti fokusområder som Erhvervsforum vil arbejde med at fremme i kommunen er: Erhvervsudvikling, Rammevilkår for erhvervslivet, Landzonestrategi, Lokal erhvervsservice, Infrastruktur, Digitalisering, Geninvestering af dækningsafgiften i erhvervslivet, Bæredygtighed som en styrket konkurrencekraft, Oplevelsesøkonomien som en del af kommunens brand, Styrket samarbejde.

 

Genvalg til Erhvervsforums formand

Efter formandsberetningen blev der gennemført valg af de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Det drejede sig om Rune Tarnø, Mette Bach Glitzsky og Peter Schwalbe, som alle blev genvalgt. Det blev hertil annonceret, at bestyrelsesmedlem Lars Månsson Sloth, leder af spillehuset Gimle, af arbejdsmæssige årsager har måtte trække sig fra bestyrelsen. Her indtræder suppleant Christine Dehn, for en 1-årig periode. Dertil var der genvalg af suppleanterne Jørgen S. Lauritzen og Rikke Thorbjørn. Som ny suppleant blev valgt Annette Gottlieb der til daglig er hoteldirektør for Comwell   i Roskilde.

Som afrunding takkede formand Rune Tarnø Roskilde Kommune og Roskilde byråd for et godt samarbejde, herunder en særlig tak til borgmester Tomas Breddam, formanden for Erhvervsudvalget Lars Lindskov samt erhvervschef Jens Thornsen, for en tæt og konstruktiv kontakt og dialog. Dertil lød en tak til bestyrelsen og samtlige medarbejdere, såvel som medlemmer.

Fakta: Erhvervsforum Roskildes bestyrelse består efter den afholdte generalforsamling af: formand Rune Tarnø, næstformand Morten Bo Berthelsen, Jesper Steen Christensen, Søren Nayberg, Mette Bach Glitzky, Peter Schwalbe og Christine Dehn. Som suppleanter blev valg Jørgen Lauritsen, Rikke Thorbjørn og Annette Gottlieb.

Erhvervsforum Roskilde havde en velbesøgt generalforsamling

Erhvervsforum afholdte sin generalforsamling i 2020 i Guldaldersalen og som det ses var mange af foreningens 600 medlemmer mødt op. Her så de bl.a. at Erhvervsforum Roskildes formand, Rune Tarnø blev genvalgt og direktøren for Comwell, Annette Goetlieb blev valgt som suppleant.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: Erhvervsforum størst på Sjælland