Omstillingspuljen: Genveje til en god ansøgning

Vil du sætte gang i investeringer i din virksomhed oven på udfordringerne ved Corona? Så kan du få medfinansiering gennem Omstillingspuljen. Vi har samlet tre tips til, hvordan du skriver den gode ansøgning til Omstillingspuljen:

Vil du have hjælp til at skrive den gode ansøgning, og dermed komme tættere på at modtage medfinansiering? Så kontakt os, vi sidder nemlig klar til at vejlede i ansøgningsprocessen, vurdere dine støttemuligheder og give feedback på din ansøgning.

Vi har samlet tre tips til, hvordan du skriver den gode ansøgning til Omstillingspuljen:

 

1. Konkretisér din plan

Gør det klart for læseren fra starten, hvad produktet er, gerne med et lille eksempel. Dem, som vurderer din ansøgning, kender nemlig ikke nødvendigvis din virksomhed og dit produkt.

Derfra kan du bevæge dig videre til at beskrive din plan for tilskuddet – og her er det vigtigt, at du skarpt og konkret forklarer, hvad din plan for tilskuddet er. Beskriv, hvornår og hvordan tilskuddet skal bruges og hvilken effekt du forventer at det har for din virksomhed.

 

2. Fold din omstillings Covid19-relevans ud

I ansøgningen skal du tage stilling til Covid19-relevansen i din omstilling. Men du behøver ikke ansøge om en omstilling, som kun relaterer sig til Covid19. Du kan sagtens søge til et nyt ventilationsanlæg, nyt indtjekningssystem, en måling af dit klimaaftryk eller viden af nye markeder, selvom det ikke optimerer sikkerhed eller hygiejne i forbindelse med Corona. I stedet kan du se Covid19-relevansen i det perspektiv, at krisen har vist dig de områder, hvor du har et behov for en udvikling, der styrker din virksomhed overfor fremtidige kriser.

Hvis du så også kan vinkle ventilationsanlægget tilbage til renere luft og digitale mødeløsninger tilbage til social afstand – så er det kun et plus!

 

3. Drift eller udvikling? Ansøg med den rigtige vinkel!

I omstillingspuljen må tilskuddet udelukkende gå til en omstilling. Hvis det vurderes, at din plan ikke er en omstilling, men almindelig drift, så bliver du afvist.

Du kan tænke på et gammelt fyr – hvis fyret er gammelt og skulle skiftes med et nyt fyr alligevel, så er det drift. Hvis fyret skal udskiftes med en ny energioptimerende løsning, som taler ind i din grønne strategi, så er det omstilling. Resultatet i eksemplet er det samme, men formålet, fremtidsperspektivet og vinklingen er vidt forskellig.

Derfor er det vigtigt, at du argumenterer klart for, at din omstillingsplan er langsigtet og er strategisk. Og så bør du nedtone, at planen er afledt af et eksisterende problem.

Fakta om omstillingspuljen

Adgangskrav til Omstillingspuljen

Som virksomhed skal du opfylde nedenstående adgangskrav for at være i målgruppen:

  1. Privat virksomhed med dansk CVR-nummer
  2. Omsætningsnedgang på mindst 20%
  3. Ansøger skal sandsynliggøre sund drift før Covid-19
  4. Ansøgere skal udfylde en de minimis erklæring
  5. Ansøger skal have en plan for omstilling/tilpasning

Tilskuddets størrelse

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på op til 1,5 mio. kr. eksklusiv moms per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af projektudgifterne. Virksomheden skal selv afholde minimum 25 pct. af udgiften kontant.

Regler for tilskud

Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften.

Virksomheden skal selv afholde 25 pct. af udgiften kontant.

Der udarbejdes en skriftlig kontrakt med de deltagende virksomheder, hvor støttebeløbet fremgår, samt til hvilke udgifter og aktiviteter støtten ydes.

Virksomheden har mulighed for at få tilskuddet udbetalt før afslutningen af projektet. Dette kan ske, når virksomheden har betalt den godkendte leverandør og indsendt faktura og betalingsdokumentation til Erhvervshus Hovedstaden. Erhvervshus Hovedstaden udbetaler herefter op til 75 % af de afholdte udgifter.

Tilskuddet ydes i henhold til de minimis-forordningen (reglerne om statsstøtte til virksomheder). Hvis en ansøger allerede har modtaget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan ansøges om op til 1,5 mio. kroner.

 

Vurderingskriterier

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan
  2. Covid-19 relevans
  3. Potentiale
  4. Branchetilhørsforhold

Sådan søger du omstillingspuljen

Er du interesseret i at søge?

Ansøgningslinket til ansøgningsskemaet er åbent  fra d. 8. februar til 8. marts 2022.

Du kan få ansøgningsskemaet her: Omstillingspuljen

Ansøgningsskemaet består af tre dele:

Information om din virksomhed

En beskrivelse af dit projekt og potentialet for projektet

Budget for projektet

Hvad sker der så?

Når vi har godkendt din ansøgning, vil du modtage et tilsagn.

Herefter skal du ud og indhente 2-3 tilbud på alle aktiviteter i dit projekt og indsende dem til godkendelse

Med den endelige godkendelse fra os, kan projektet igangsættes.

Når du skal afslutte projektet, laver du en slutrapport og vil herefter modtage støtte på op til 75 pct. af projektets udgift. Du har mulighed for at få støtte udbetalt før afslutningen af projektet.

 

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: 3 tips til ansøgninger til omstillingspuljen