Sommerforsøg med fossilfri kørsel, Høringssvar Budget for 2024, Handel og erhvervslivet i Roskilde, Parkeringsstrategi, CO2-udledning, El-biler, Sustainable urban development, Miljøvenlig transport, Lokal handel og turisme, Roskilde bymidtestrategi, Algade og Skomagergade, Dr. Margrethes vej, Stændertorvet, Dialog om bæredygtighed i bymidten