Sagsbehandling, rammevilkårene og dialogen med forvaltningen og politikere er nogle af de områder, som Erhvervsforum stiller skarpt på i ny undersøgelse af erhvervsklimaet i Roskilde Kommune. Undersøgelsen peger på, erhvervsvenligheden er god, men dialogen og sagsbehandlingerne skal forbedres.

Hele undersøgelsens resultat kan downloades her: Erhvervsklimaundersøgelsen for Roskilde 2021.

 

En ny undersøgelse fra Roskilde Erhvervsforum er en oplagt mulighed for at få inspiration og viden til, hvordan man helt konkret kan forbedre betjeningen af erhvervslivet. Undersøgelsen skal ses som led i at imødekomme ambitionen om at højne erhvervsvenligheden og gøre det mere attraktivt at drive forretning i kommunen.

Ny undersøgelse stiller skarp på erhvervsklimaet i Roskilde, Direktør for Erhvervsforum i Roskilde, Martin Sattrup Christensen

Roskilde Kommune skal være et godt sted at drive virksomhed. Det kræver et godt samspil mellem kommunen og erhvervslivet. Her kan en detaljeret erhvervsklimaundersøgelse hjælpe kommunen godt på vej. Derfor har vi sat den i værk, lyder det fra Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.

 

Det lokale erhvervsklima er et vigtigt element i virksomhedernes konkurrenceevne og vækstmuligheder. Netop derfor har man sigtet efter at få så detaljeret og bred undersøgelse som muligt. Undersøgelsen er foretaget af Thulstrup Research . Hele 495 besvarelser fra lokale virksomheder, der giver et repræsentativt billede af det lokale erhvervslivs syn på erhvervsvenligheden.

Vi har udviklet en bred undersøgelse, som sætter fokus på de områder, der efter vores erfaring har stor betydning for virksomhederne i Roskilde Kommune. Undersøgelsen viser, hvor Roskilde Kommune kan sætte ind i bestræbelserne på at styrke erhvervsvenligheden og således optimere rammerne for yderligere vækst, siger Martin Sattrup Christensen.

 

Roskilde skal være i den øverste tredjedel i landet

Roskilde Kommune vandt i 2020 prisen for Sjællands bedste handelsby, og ambitionerne for den overordnede erhvervsvenlighed er lige så høje. Det forudsætter en bred indsats for at sikre de bedste mulige rammevilkår.

Ny undersøgelse stiller skarp på erhvervsklimaet i Roskilde

De overordnede rammer for at drive virksomhed i Roskilde Kommune skal være blandt de bedste i landet. Derfor handler erhvervsvenlighed om til stadighed at sikre kommunens lokale virksomheder de bedste rammevilkår for vækst og udvikling. Dette skal sikres gennem attraktive erhvervsarealer, en velfungerende infrastruktur, en hurtig, effektiv, enkel kommunal myndighedsbehandling, udfasning af dækningsafgiften samt tæt dialog og samarbejde mellem kommunen og kommunens virksomheder, fremhæver Lars Lindskov (C), formand for Roskildes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG).

 

Resultater indgår i dialog med politikerne  

Erhvervsforum Roskildes formål med erhvervsklimaundersøgelsen er at gennemføre en analyse af erhvervslivets vilkår i Roskilde Kommune. Resultaterne indgår som et naturligt led i dialogen mellem erhvervslivet og politikerne, som mødes otte gange om året i udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

Jeg ser frem til at blive præsenteret for hele undersøgelsens resultater og drøfte dem med de øvrige politiske partier og de eksterne erhvervsorganisationers repræsentanter i UVEG, således vi kan omsætte en række af resultaterne til politisk handling. Der er sket rigtige mange gode ting på erhvervsområdet de sidste to byrådsperioder, men alt godt kan blive bedre, og jeg vil kraftigt anbefale det nye byråd at sætte fokus på erhvervslivets rammevilkår, da det er virksomhederne, der skaber den varige beskæftigelse og udgør fundamentet for finansieringen af vores velfærdssamfund, siger Lars Lindskov.

 

Undersøgelsen peger på to indsatsområder

Højeste resultat opnås på området infrastruktur med et resultat på 4,4 på en skala fra 1-7. Herefter kommer erhvervsvenlighed med 4,3 og rammevilkår på 4,2. Anderledes ser det dog ud for henholdsvis sagsbehandlingerne og dialogen. De ligger på henholdsvis 3.5 og 3.6. Undersøgelsen giver dermed anledning til at fokusere på to bestemte indsatsområder: Forvaltningens dialog med virksomheder skal blive bedre. Sagsbehandlingen skal effektiviseres.

Vi har ventet i spænding på årets undersøgelse, fordi den omfatter et betydeligt antal virksomheder på tværs af brancher og størrelser. De har haft mulighed for helt konkret at pege på, hvor Roskilde Kommunes service er tilfredsstillende, og hvor der er plads til forbedring. Der er tydeligvis noget at hente i dialogen mellem forvaltningen og virksomhederne samt i den måde, vi sagsbehandler på. Det skal vi naturligvis se nærmere på, fremhæver Lars Lindskov (C).

 

Nyere og større virksomheder er mest tilfredse med erhvervsklimaet i Roskilde

 Ser man på den typiske tilfredse virksomhed, er det lidt større virksomheder med over 20 ansatte, som generelt har en højere tilfredshed end totalen. Dykker man længere ned, kan det ses at b.la. virksomheder med 50+ ansatte, har en gennemsnitlig tilfredshed på 5,3 ud af 7. Desuden er det virksomheder med lavest anciennitet i Roskilde Kommune, som har den højeste tilfredshed. Især virksomheder som har en anciennitet på 2 år viser stor tilfredshed. Dette kan antages som at mange nyopstartede virksomheder, aktivt vælger at placerer sig i Roskilde Kommune. De ser Roskilde som et attraktivt sted med flere tilbud til nyopstartede virksomheder. Dog er der generelt en høj anciennitet blandt kommunens virksomheder, og det samlede gennemsnit blandt undersøgelsens 495 virksomheder i Roskilde er på 14,7 år.

Undersøgelsen har også spurgt virksomhederne til det kommunale udbud, og deres deltagelse de seneste 3 år. Blandt dem der har deltaget i det kommunale udbud, synes over halvdelen at det er svært at komme i betragtning (55%); Det er dog en fremgang på 3,1% i forhold til de 58,1% utilfreds i 2020.

Erhvervsforum Roskildes undersøgelse udkommer en gang om året, og i år er anden gang, den bliver foretaget. Mere end 4.000 lokale virksomheder har haft mulighed for at medvirke i undersøgelsen.

Krav til undersøgelser der stiller skarp på erhvervsklimaet

Dansk Industri og SMV Danmark laver også undersøgelser af erhvervsklimaet i Roskilde kommune. men de er altid dele af landsdækkende undersøgelser. I artiklen “Brug for bedre erhvervsundersøgelser” beskriver Erhvervsforum Roskildes direktør, Martin Sattrup Christensen for skellen på disse undersøgelser. Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk og relationer i blandt Roskildes mange forskellige virksomheder.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: Ny undersøgelse stiller skarp på erhvervsklimaet i Roskilde

Emne: Lokal Erhvervsvenlighed i Roskilde 2021 – Erhvervsklima 2021 – Erhvervsundersøgelse Roskilde Kommune 2021.