Erhvervsforum Roskilde jubler over genoplivning af Risø Park-projektet som skal skabe en ny forskerpark og og sætte byen på det internationale landkort indenfor bæredygtighed og cleantech, og så skaber Risø Park tusindvis af arbejdspladser.

For få dage siden kunne Roskilde Kommunes byråd meddele, at man har besluttet sig for at bevillige 1.5 millioner kroner til at genoplive projektet om at placere en forskerpark ved DTU Risø. Det vækker stor glæde hos Erhvervsforum Roskilde. Foreningen har bakket op om projektet siden det blev søsat for 12 år siden. Erhvervsforum har siden projektet blev henlagt for godt 7 år siden advokeret for dets revitalisering. Det er sket med øje for den enorme værdi det vil bringe det lokale erhvervsliv og den grønne omstilling i kommunen.

Risø Park får 230.000 m2 erhvervsareal

Med Risø Park-projektet er ambitionen at anlægge en forskerpark ved DTU Risø med et samlet nyt erhvervsareal på 230.000 m2, der samtidig kan bidrage til at styrke symbiosen mellem det lokale erhvervsliv og den forskning og uddannelse der foregår indenfor bæredygtig udvikling. Det er mere aktuelt end nogensinde, nu hvor DTU Risø udflytter flere af sine kandidatuddannelser i vindenergi og bæredygtig energi til området. Hos Erhvervsforum Roskilde ser man en stor værdi i at skabe et nyt erhvervsområde der forbinder forskning og erhvervsliv i højere grad:

Risø Park skaber tusindvis af arbejdspladser

“Med de 400 nye masterstuderende på DTU Risø og det eksisterende RUC i området vil Risø Park skabe en vigtig synergi mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv og tiltrække talent og viden til området” fortæller Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum Roskilde.

Fra Erhvervsforums synspunkt vil en forskerpark desuden også have en lang række andre fordele. Heriblandt at kunne stå som Europas førende og mest bæredygtige forskerpark for fremtidens cleantech løsninger. Forskerparken vil bringe større fokus på- og værdi til virksomheder med behov for tilknytning til forsknings-, test- og demofaciliteter. Ikke mindst vil projektet bibringe det lokale erhvervsliv 4-5.000 nye arbejdspladser, når parken er fuldt udbygget. Derfor ser Erhvervsforum Roskilde etableringen af en forskerpark, som et vigtigt og nødvendigt initiativ i erhvervsudviklingen i kommunen. Det er et helt essentielt skridt med henblik på fremtidige bæredygtighedsmål.

Bæredygtig udvikling og clean-tech i fokus

  “Med Risø Park har vi muligheden for at skabe en forskerpark, som vil have en enorm betydning for både erhvervslivet og samfundet som helhed. Vi kan tiltrække de bedste virksomheder og talenter inden for cleantech-området, og så er det en unik mulighed for at skabe en helt ny type erhvervsområde, som kan være med til at sætte standarden for fremtidens bæredygtige udvikling. Det er en stor chance for at skabe et fyrtårn for dansk erhvervsliv og samtidig bidrage til en bedre fremtid for os alle” fortsætter Martin Sattrup Christensen.

Projektet Risø Park forventes at igangsættes hurtigst muligt i indeværende år, og det er fortsat uvist, hvornår projektet forventes afsluttet. Realiseringen af projektet skal ske gennem etableringen af et sekretariat på DTU Risø i et samarbejde mellem DTU og Roskilde Kommune, og de allokerede anlægsmidler skal blandt andet gå til det indledede arbejde frem mod en byggemodning af området.

Fakta om Risø Park

  • Risø Park-projektet sigter mod at skabe en forskerpark ved DTU Risø med et nyt erhvervsareal på 230.000 m2.
  • Projektet blev søsat for 12 år siden og har til formål at styrke symbiosen mellem det lokale erhvervsliv og forskning.
  • Roskilde Kommunes byråd har besluttet at bevillige 1,5 millioner kroner til at genoplive projektet.
  • Forskerparken vil tiltrække talent og virksomheder inden for cleantech-området og skabe 4-5.000 nye arbejdspladser.
  • Realiseringen af projektet vil ske gennem et samarbejde mellem DTU og Roskilde Kommune.
  • DTU Risø udflytter flere af sine kandidatuddannelser i vindenergi og bæredygtig energi til området.
  • Realiseringen af projektet skal ske gennem etableringen af et sekretariat på DTU Risø i et samarbejde mellem DTU og Roskilde Kommune.

Læs også:

Turbo på bæredygtig energi

Erhvervsparken Risø Park opgivet

Fakta om Erhvervsforum

  • Sjællands største Erhvervsforening, og dem der leverer flest aktiviteter og ydelser.
  • Arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde og omegn.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: Risø Park skaber tusindvis af arbejdspladser