Erhvervsforum Roskilde har fremlagt et forslag til, hvordan kommunale indkøb kan veksles til lokale arbejdspladser og dermed styrke det lokale erhvervsliv.

Roskilde Kommune bør i større omfang søge at bruge sine indkøb og udbud af opgaver til at styrke det lokale erhvervsliv og skaffe flere lokale arbejdspladser. I vores store erhvervsklimaundersøgelse fra november 2020 spurgte Erhvervsforum mere end 570 virksomheder om Roskilde Kommunes brug af private leverandører og kommunale udbud. Undersøgelsen viste, at under 10% af Roskildes virksomheder har deltaget i et udbud indenfor de senest 3 år.  6 ud af 10 virksomheder, der har deltaget i de kommunale udbud, synes ikke, at det er nemt at komme i betragtning som leverandør.

Opgaver for 49 mio.kr. til 125 lokale virksomheder

På det seneste møde i Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) præsenterede kommunen en særdeles positiv oversigt over hvor mange lokale virksomheder, der har fået del i de 134 mio.kr. der blev brugt på bygge- og vedligeholdelsesopgaver i 2020. Lokale virksomheder fik opgaver for 49 mio.kr. fordelt på ca. 125 Roskilde virksomheder. Det er et godt udgangspunkt, som vi tror på kan blive endnu bedre. Ikke mindst fordi der var 368 små og mellemstore virksomheder der fik opgaver for i alt 98 mio.kr. Således er det kun opgaver for 36 mio.kr. der gik til virksomheder med mere end 250 ansatte.

Nu er bygge- og vedligeholdelsesopgaver kun en lille del af kommunens samlede indkøb. Andre opgaver som for eksempel brug af rådgivning, arkitekter, grafiske og internetopgaver for blot at nævne nogle få, er også områder, hvor Roskildes virksomheder kan byde ind med kompetencer og erfaring.

Da Erhvervsforum præsenterede resultaterne fra vores erhvervsklimaundersøgelse i UVEG, stillede vi samtidig et forslag til kommunen om, hvad man kan gøre for at få de kommunale indkøb vekslet til lokale arbejdspladser. Forslaget som vi fremlagde, understøttes også af en række andre erhvervsorganisationers undersøgelser af det lokale erhvervsklima, hvor både Dansk Industri og SMV Danmark fremhæver mulighederne ved at sende flere kommunale opgaver i udbud.

Forslag: Kommunale indkøb skal veksles til lokale arbejdspladser

Erhvervsforum foreslår, at Roskilde Kommunes samarbejde med private aktører styrkes og forbedres, ved at alle relevante service- og driftsområder bliver screenet for at finde områder og opgaver, hvor samarbejdet mellem kommunen og lokale private aktører kan øges til fordel for den lokale beskæftigelse, og med henblik på at øge den lokale tilfredshed med erhvervslivets rammevilkår.

På områder, hvor der allerede i dag er udbud eller indkøb fra private aktører, skal der ske en evaluering med henblik på at:

  • Vurdere om kommunen med fordel kunne opdele store udbud i mindre. Så flere lokale og mindre private leverandører kan komme i betragtning og dermed skabe lokal interesse og konkurrence.
  • Decentralisere flest mulige af indkøbene til mindre lokale enheder samtidig med, at gældende udbudsvilkår naturligvis skal overholdes.
  • Benytte indkøb efter godkendelsesordningen i stedet for udbudsprocesser. Det vil begrænse det administrative ressourceforbrug hos både kommunen og de private aktører.
  • Undgå unfair konkurrence fra det offentlige på opgaver der kategoriseres som ”indtægtsdækket virksomhed”, men hvor private virksomheder allerede i dag løser opgaverne i fri og åben konkurrence.
  • For at sikre en mere dynamisk udvikling og dialog, kommunikeres den kommunale udbudsplan i højere grad til de lokale erhvervsorganisationer og virksomheder. Udbudsplanen skal anvendes til dialog med repræsentanter fra UVEGs repræsenterede organisationer og andre interesserede aktører i kommunens erhvervsliv.
  • Årligt udarbejdes et idékatalog til nye udbudsområder med private aktører. Inspiration til denne liste kan bl.a. hentes fra det kommunale indkøbsfællesskab ’KomUdbud’.

Kom gerne i gang – det virker

Vores forslag fik bred opbakning i UVEG. Det blev også positivt modtaget i kommunens økonomiudvalg. Udvalget har valgt at udskyde den endelige behandlingen af forslaget til efter kommunalvalget, hvor kommunens indkøbspolitik skal revideres.

Vi erkender, at dele af forslaget vil betyde ændringer i indkøbspolitikken. Men der er også elementer som man kunne indføre i morgen. Det gælder forslaget om dialogmøder om den kommunale udbudsplan. Senest har man i Horsens Kommune fundet ud af, at dialogmøder om kommunale udbud med aktører fra byggebranchen var udbytterigt både for kommunens repræsentanter og for virksomhederne. Det resulterede bl.a. i, at vores søsterorganisation Business Horsens laver en samlet liste over lokale virksomheder i byggebranchen – håndværks-, arkitekt-, konstruktionsvirksomheder m.v., – som kommunen herefter kan bruge som udgangspunkt til offentlige byggeprojekter. Dette er en måde at sikre og understøtte de lokale virksomheder i byggebranchen.

Når andre kommuner benytter sådanne redskaber, bør Roskilde også lade sig inspirere. Formålet er at støtte de lokale virksomheder, der i en Corona tid, har ekstra behov for opmærksomhed – dog i disse dage særskilt uden for byggebranchen.

Erhvervsforum Roskilde er klar til at påtage sig en lignende opgave. Vi siger, kom nu i gang for vi ved at det virker.

Martin Sattrup Christensen, Iværksætter

Erhvervsforums direktør Martin Sattrup Christensen ønsker, at Kommunale indkøb skal veksles til lokale arbejdspladser.

 

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk og relationer i blandt Roskildes mange forskellige virksomheder.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her: Nyhedsbrev

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Bliv medlem – klik her.

Artikel: Kommunale indkøb skal veksles til lokale arbejdspladser