Med et stort anlagt tilbud, satser Erhvervsforum Roskilde på 4 år mere som leverandør af den lokale erhvervsservice til byens virksomheder og forretninger. De musik-relaterede erhverv og støtte omkring internationalisering og eksport er nye tiltag, som Erhvervsforum Roskilde har budt ind med i deres tilbud til Roskilde Kommune på drift af den lokale erhvervsservice frem til udgangen af 2025.

Se hele tilbuddet – klik her.

Vi har valgt fra Erhvervsforum at satse hårdt på også i årene frem til 2025 at skulle levere den lokale erhvervsservice. Det er der særligt to væsentlige grunde til. Vi kan som stor lokal erhvervsforening levere langt mere erhvervsservice til byen end andre, fordi vi bakker op med en stærk foreningsøkonomi og et meget værdifuldt netværk med mange forskellige ressourcer, vi trækker ind. For det andet har vi allerede været med til at udvikle kommunens erhvervsstrategi, og vores ambitioner for erhvervslivet er i tråd med byrådets ambitioner om at udvikle erhvervsservicen til gavn for både små og mellemstore virksomheder og de mange iværksættere.

Stort tilbud på den lokale erhvervsservice i Roskilde

Tilbuddet fra Erhvervsforum er på 77 sider og indledes med 20 gode grunde til netop at vælge Erhvervsforum som fortsat leverandør. Her angives det bl.a. at Erhvervsforum ikke skal tjene på opgaven, at Erhvervsforum på tilfredsstillende vis har drevet og udviklet den lokale erhvervsservice siden 2013. Det nævnes også, at Erhvervsforum med næsten 600 medlemmer er den forening i Roskilde, der har størst erfaring med og driver flest lokale erhvervsnetværk ligesom, man i dag leverer et stort udvalg af iværksætteraktiviteter, workshops og kurser samt opsøgende rådgivning til virksomhederne i kommunen.

Erhvervsforum byder ind med 39 konkrete aktiviteter. Det er bl.a. hjælp til kommunen med at få kortlagt de musik-relaterede erhverv i kommunen som angivet i Musikby Strategien, og så er der et afsnit om opstart af et musik-relateret netværk omkring Musicon. Her vil Erhvervsforum bl.a. trække på erfaringerne hos sine bestyrelsesmedlemmer Søren Nayberg og lederen af det regionale spillested Gimle, Lars Månsson Sloth.

Erfaring med at levere den lokale erhvervsservice i Roskilde

Vi har jo stor erfaring med at starte mere specialiserede netværk op i Erhvervsforum og driver i dag ikke færre end 6 specialiserede netværk. “Med opbakning fra vores bestyrelse og inddragelse af kræfter omkring Musicon, er jeg ikke i tvivl om, at det er en opgave, vi vil lykkes med”, siger Martin Sattrup Christensen, direktør i Erhvervsforum Roskilde.. Som noget nyt fylder internationalisering og eksport en hel del i de tilbudte aktiviteter. Erhvervsforum lagde allerede i foråret ud med det første seminar omkring eksport. I tilbuddet er det tydeligt, at Erhvervsforum har et stort kendskab til erhvervsfremmesystemet, og hvordan man her kan hente hjælp til det lokale erhvervsliv uanset, om man overvejer at eksportere, skabe internationale samarbejder eller måske direkte etablere sig i udlandet.

Det er ikke for alle og enhver at drive den lokale erhvervsservice. I tilbuddet fra Erhvervsservice er der en lang liste af værktøjer og certificeringer, som medarbejderne anvender i deres rådgivning af virksomhederne og udvikling af nye aktiviteter. Det er bl.a:

  • VækstHjulet®
  • online værktøjer og
  • personlighedstest.

Et professionelt team med erfaring fra erhvervsservice

Vi har et stærk og erfarent team i Erhvervsforum, der er vant til at hjælpe alt fra nye iværksættere til store virksomheder og ikke mindst inddrage kommunens mange vidensinstitutioner. Når vi satser stort på 4 år mere med erhvervsservicen, er det jo netop fordi vi ved, at vi kan levere det, der er behov for og gerne selv bidrager med yderligere ressourcer som vi har gjort de sidste mange år.

Alle kan se vores tilbud på den lokale erhvervsservice

Vi ved godt, at man normalt ikke lægger sit tilbud offentligt frem. Når vi gør det, så er der to væsentlige begrundelser. Vi vil gerne gøre det helt gennemsigtigt, hvad vi har tilbudt. Vi vil gerne vise, hvad det er, vi har tilbudt Roskilde Kommune. Vores tilbud vil alligevel blive kendt, og at vores konkurrenter sikkert vil søge aktindsigt. Så synes vi, det er bedre selv at lægge det frem, og så må folk jo selv bedømme det. Vi synes jo selv at tilbuddet viser vi både vil og kan løse opgaven og at vi har hjertet med.

Se hele tilbuddet – klik her.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik. Den skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk blandt Roskildes mange forskellige virksomheder. Vi står i dag for 6 forskellige netværk i Roskilde.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn.

Følg erhvervsforum på  Facebook.

Har du set det sidste nummer af Business Roskilde?

 

Artikel: ERHVERVSFOUM satser på 4 år mere med erhvervsservice i Roskilde.