Efter et udbud og i konkurrence med to andre virksomheder, har Roskilde Kommune besluttet at Erhvervsforum skal levere lokal erhvervsservice frem til 2026. Gennem de sidste fire år har Erhvervsforum Roskilde stået for Roskilde Kommunes erhvervsservice, som består i at hjælpe iværksættere og mindre virksomheder i Roskilde.

Har været med til at udvikle Roskilde Kommunes erhversstrategi

”Vi har i Erhvervsforum satset stort på at vinde denne opgave i endnu fire år. Det er der særligt to grunde til. Vi kan som stor lokal erhvervsforening levere langt mere erhvervsservice til byen end andre, fordi vi bakker op med en stærk foreningsøkonomi og et meget værdifuldt netværk med mange forskellige ressourcer. For det andet har vi allerede været med til at udvikle kommunens erhvervsstrategi. Vores ambitioner for erhvervslivet er i tråd med byrådets ambitioner om at udvikle erhvervsservicen til gavn for både små og mellemstore virksomheder og de mange iværksættere”, siger direktøren for Erhvervsforum, Martin Sattrup Christensen.

Roskilde Kommune har behov for en dygtig og kompetent partner

”Vi har arbejdet målrettet for at skabe vækst og muligheder for erhvervslivet i Roskilde de seneste fire år. Roskilde Kommune er attraktiv som aldrig før og faktum er, at flere og flere iværksættere og mindre virksomheder gerne vil etablere sig i Roskilde. Vi har derfor behov for en dygtig og kompetent samarbejdspartner, der kan varetage erhvervsservicen, så vi bevarer momentum og fortsætter den gode udvikling”, siger borgmester Tomas Breddam.

Opgaven med at løse Roskilde Kommunes erhvervsservice har været sendt i et offentligt udbud.  Der er i udbudsperioden indkommet tre forskellige tilbud. På Økonomiudvalgets møde lænede udvalget sig op af anbefalingen fra konsulentfirmaet Iris Group og en enstemmig anbefaling fra Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering og valgte dermed at forlænge aftalen med Erhvervsforum.

I Roskilde skaber vi flest job

”I 2020 var Roskilde en af de kommuner i Danmark, der skabte flest nye jobs, selvom store dele af erhvervslivet har haft det rigtig svært. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at vi i Roskilde har rigtig mange dygtige virksomheder, der er omstillingsparate, men det skyldes også, at vi ikke har en eller to brancher, som erhvervsmæssigt fylder det meste. Vi har mange mindre virksomheder, som er bredt fordelt på mange forskellige brancher. Jeg er glad for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, der skal sikre hjælp til iværksættere og mindre virksomheder, som vi har med Erhvervsforum”, siger formand for Udvalget for Vækst Erhverv og Globalisering Lars Lindskov.

Erhvervsforum har siden 2013 i samarbejde med Roskilde Kommune drevet den basale erhvervsservice og har i dag knap 600 virksomheder i Roskilde som medlemmer.

 

Stort tilbud på lokal erhvervsservice i Roskilde

Tilbuddet fra Erhvervsforum er på 77 sider og indledes med 20 gode grunde til netop at vælge Erhvervsforum som fortsat leverandør. Her angives det bl.a. at Erhvervsforum ikke skal tjene på opgaven, at Erhvervsforum på tilfredsstillende vis har drevet og udviklet den lokale erhvervsservice siden 2013. Det nævnes også, at Erhvervsforum med næsten 600 medlemmer er den forening i Roskilde, der har størst erfaring med og driver flest lokale erhvervsnetværk ligesom, man i dag leverer et stort udvalg af iværksætteraktiviteter, workshops og kurser samt opsøgende rådgivning til virksomhederne i kommunen.

Erhvervsforum byder ind med 39 konkrete aktiviteter. Det er bl.a. hjælp til kommunen med at få kortlagt de musik-relaterede erhverv i kommunen som angivet i Musikby Strategien, og så er der et afsnit om opstart af et musik-relateret netværk omkring Musicon. Her vil Erhvervsforum bl.a. trække på erfaringerne hos sine bestyrelsesmedlemmer Søren Nayberg og lederen af det regionale spillested Gimle, Lars Månsson Sloth.

Erfaring med at levere lokal erhvervsservice i Roskilde

Som noget nyt fylder internationalisering og eksport en hel del i de tilbudte aktiviteter. Erhvervsforum lagde allerede i foråret ud med det første seminar omkring eksport. I tilbuddet er det tydeligt, at Erhvervsforum har et stort kendskab til erhvervsfremmesystemet. Herunder hvordan man kan hente hjælp til det lokale erhvervsliv eksport, internationalisering eller måske direkte etablere sig i udlandet.

Det er ikke for alle og enhver at drive den lokale erhvervsservice. I tilbuddet fra Erhvervsservice er der en lang liste af værktøjer og certificeringer, som medarbejderne anvender i deres rådgivning af virksomhederne og udvikling af nye aktiviteter. Det er bl.a:

  • VækstHjulet®
  • online værktøjer og
  • personlighedstest.

”Vi har et stærk og erfarent team i Erhvervsforum. Vi er vant til at hjælpe alt fra nye iværksættere til store virksomheder og ikke mindst inddrage kommunens mange vidensinstitutioner. Vi glæder os til at komme i gang med den nye aftale. Vi har arbejdet på det her tilbud siden maj måned. Det har været en lang ventetid med masser af usikkerhed. Nu vil vi bare i gang”, siger Martin Sattrup Christensen.

Erhvervsforum skal levere lokal erhvervsservice frem til 2026

Vi har et stærk og erfarent team i Erhvervsforum, siger Martin sattrup Christensen

Alle kan se vores tilbud på den lokale erhvervsservice

Er du nysgerrig og vil se vores tilbud på lokal erhvervsservice frem til 2026? Erhvervsforum vil vil gerne gøre det helt gennemsigtigt, hvad vi har tilbudt. Vi synes jo selv at tilbuddet viser vi både vil og kan løse opgaven og at vi har hjertet med.

Se hele tilbuddet – klik her.

 

 

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk og relationer i blandt Roskildes mange forskellige virksomheder.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Facebook.

Artikel: Skal levere lokal erhvervsservice frem til 2026