Erhvervsforum undersøger for anden gang erhvervsklimaet i Roskilde Kommune

Mandag d. 6. september bliver anden gang at Erhvervsforum sætter gang i en undersøgelse, der skal afdække og undersøge erhvervsklimaet i Roskilde Kommune. Undersøgelsen løber i 14 dage frem, og skal være med til at sætte fokus på områder som sagsbehandling, rammevilkår og dialogen med forvaltningen og politikerne.

Erhvervsforum udfører undersøgelsen i samarbejde med Thulstrup Research, hvor mere end 4.000 virksomheder pr. e-mail eller SMS, vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema.

Dansk Industri og SMV Danmark laver lignende undersøgelser, men som kun afdækker en lille del af erhvervslivet i Roskilde. Erhvervsforums ønske er at undersøgelsen dækker et bredere område, og derfor bliver undersøgelsen sendt ud til store og små virksomheder indenfor alle brancher, så undersøgelsen bliver repræsentativ for erhvervslivet i hele Roskilde Kommune.

”Undersøgelsen skal afdække hvad det er der fungerer, og hvor der er plads til forbedring, og hermed vise hvor vi kan styrke rammerne for de erhvervsdrivende i kommunen. Erhvervsforum ønsker at bidrage til optimeringen af erhvervsvenligheden samt skabe rammer for vækst, sådan at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde,” siger Martin Sattrup Christensen, der er direktør for Erhvervsforum i Roskilde.

Undersøgelsen stiller skarpt

Helt konkret vil undersøgelsen stille skarpt på virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsklima, herunder sagsbehandling og den direkte betjening af virksomheder, rammevilkår, infrastruktur og kommunens dialog og inddragelse af virksomhederne. Et område der skilte sig ud i den første undersøgelse, var kommunale indkøb, og den nye kommende undersøgelse vil gøre det muligt at afdække hvad der er sket siden sidst.

”Sidste gang vi foretog undersøgelsen, var vi midt i corona pandemien, og mange virksomheder gik igennem en svær periode. Situationen i dag er heldigvis en anden, og der er for alvor kommet rigtig gang i mange af virksomhederne igen. Vi forventer derfor også at undersøgelsens resultater vil være ændret, men i hvilket omfang er vi meget spændte på,” fortæller Martin Sattrup Christensen, direktør for Erhvervsforum i Roskilde.

Undersøgelsen foretages årligt, og Erhvervsforum håber på stor opbakning fra virksomhederne i kommunen, så der er mulighed for at pege på områder, hvor der er behov for en indsats til at løfte niveauet, så Roskilde bliver Danmarks bedste kommune at drive virksomhed i.

 

Note 1: Dansk Industri erhvervsundersøgelse 2021

Dansk Industri (DI) har netop offentliggjort sin erhvervsundersøgelse for 2021. I Roskilde Kommune har 109 virksomheder svaret på undersøgelsen. Til sammenligning svarede 572 Roskilde virksomheder på Erhvervsforums undersøgelse i 2020. Man kan se hele DI undersøgelsen her: Erhvervsservice Roskilde. 

Note 2: SMV Danmark erhvervsundersøgelse 2021

SMV Danmark har ligesom DI gennemført deres egen erhvervsundersøgelse. De kalder deres undersøgelse for SMVbarometer. Undersøgelsen blev offentliggjort i august 2021. Modsat DI oplyser SMV Danmark ikke antallet af virksomheder der har deltaget fra de enkelte kommuner. Samlet har 2.456 virksomheder svaret på undersøgelse. Det er markant mindre besvarelser en fra DI. Forholdsmæssigt svarer det til ca. 80 virksomheder fra Roskilde. Man kan se hele undersøgelsen her: SMVbarometer.

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Erhvervsforum Roskilde arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Roskilde Kommune. Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommune ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle vores eksisterende virksomheder. Målet er, at virksomhederne i fremtiden får brug for endnu flere højtkvalificerede medarbejdere, som på sigt bosætter sig i Roskilde med øget skattegrundlag som følge.

Vi har i dag +575 medlemmer, som er med til at styrke det lokale netværk og relationer i blandt Roskildes mange forskellige virksomheder.

Vær 100% opdateret på hvad der sker lokalt

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi

Følg Erhvervsforum Roskilde på LinkedIn eller Faceboo

Artikel: Erhvervsforum undersøger for anden gang erhvervsklimaet i Roskilde Kommune.