Roskilde Kommune har i løbet af sommeren haft sit oplæg til ny planstrategi i høring. Et af fire fokusområder omhandler erhvervsudvikling. Overskriften kunne passende være ”Bæredygtig erhvervsudvikling i Roskilde”. Der er positive takter i oplæget, men også en del områder, hvor Erhvervsforum Roskilde gerne så at strategien blev strammet op og hvor man blev lidt mere konkret. Det vil vi i denne blog vil gå i dybden med.

En Balance i Erhvervsstrukturen

Erhvervsforum foreslår en strategisk erhvervsudvikling langs de store trafikveje, der skal gøre plads til en bredere vifte af virksomheder – fra service og håndværk til produktion. Dette vil kunne skabe en mere afbalanceret erhvervsstruktur i kommunen, der er til gavn for alle. Faktisk er den største trussel mod vækst og udvikling i Roskilde Kommune de næste 10 år, en total mangel på erhvervsjord, der kan bruge nu. Læs også: Erhvervschef uden varer på hylderne.

Bæredygtig erhvervsudvikling handler også om attraktive erhvervsområder

For at styrke attraktiviteten af lokale arbejdspladser understreger Erhvervsforum, at der er behov for en kontinuerlig revurdering af erhvervsområderne. Formålet er at tilpasse dem til de skiftende behov og forhold, hvilket ikke bare handler om at bevare det nuværende, men også om at udvikle og tiltrække nye virksomheder.

Bæredygtighed og Klarhed

Erhvervsforum opfordrer til mere præcise definitioner, når det kommer til bæredygtige virksomheder og grøn vækst. Uklare formuleringer giver plads til misforståelser og kan gøre det vanskeligt for virksomhederne at leve op til forventningerne.

Bæredygtig erhvervsudvikling, planstrategi fo Roskilde

Turisme og Handel

Roskilde er kendt for sin rige kulturarv, og med opgraderinger som et nyt verdensarvcenter og et nyt Vikingemuseum bliver byen endnu mere attraktiv for turister. Erhvervsforum opfordrer til at forbedre parkeringsmuligheder og overnatningskapaciteter i kommunen for at fremme turismen yderligere.

Energi og mobilitet en vigtig del af bæredygtig erhvervsudvikling

Erhvervsforum anbefaler, at fokus på vedvarende energi skal være mere nuanceret. Der bør f.eks. kun gives tilladelse til sol- og vindenergi i det åbne land, hvis det erstatter tidligere erhvervsbygninger som minkfarme eller gartnerier. Til gengæld skal der skrues gevaldigt op på muligheden for at etablere solfangere på eksisterende bygninger, over og ved trafikkorridorer.

Mobilitetsmålsætningen om 50% bæredygtige ture i kommende erhvervsområder kritiseres for at være urealistisk, især hvis offentlig transport ikke er tilstrækkeligt tilgængelig. Derfor bør der fokuseres på alternative bæredygtighedsinitiativer.

Det Savner Vi

Erhvervsforum peger på vigtigheden af infrastrukturudvikling som en forudsætning for at tiltrække virksomheder og arbejdskraft. De fremhæver desuden, at planstrategien mangler en fokuseret indsats på innovation og iværksætteri, inspireret af eksemplet fra Finlands næststørste kommune, ESPOO.

Endelig savnes et afsnit, der beskriver hvordan samarbejdet mellem kommune og virksomheder skal forme Roskilde som en attraktiv erhvervskommune nu og i fremtiden.

Konklusion

Erhvervsforums høringsvar giver en dybdegående feedback, der fremhæver nødvendige justeringer og tilføjelser til Roskilde Kommunes planstrategi. Fra at balancere erhvervsstrukturen til at præcisere bæredygtighedsinitiativer, pointerer de vigtige aspekter, der kunne gøre Roskilde til en endnu mere attraktiv og bæredygtig erhvervskommune.

 

Vil du vide mere om Erhvervsforum Roskilde?

Følg med i alle vores spændende aktiviteter her: Netværk, kurser og workshops.

Bliver du set og fundet af potentielle kunder og samarbejdspartnere? Se Virksomhedsguiden.

Er du iværksætter eller går du med overvejelser om at starte egen virksomhed? Så har Erhvervsforum rigtig mange tilbud til dig: Iværksætter.

I Roskilde kommune leverer oplevelsesøkonomien en omsætning på 1,6 mia. kr. Se hvad der gør Roskilde så god i forhold til andre kommuner: Oplevelsesøkonomi.

Artikel: Bæredygtig erhvervsudvikling i Roskilde