Sagsbehandlingen, rammevilkårene og dialogen med Forvaltningen og politikerne er nogle af de områder, som Erhvervsforum stiller skarpt på i en ny ambitiøs undersøgelse af erhvervsklimaet i Roskilde Kommune.

Erhvervsforum har hyret Thulstrup Research til at stå for undersøgelsen der sættes i gang torsdag den 1. oktober, hvor mere end 3.000 virksomheder pr. e-mail eller SMS vil blive bedt om at udfylde spørgeskemaet.

Undersøgelsen har fokus på vigtige områder

Undersøgelsen bliver sendt ud til store og små virksomheder indenfor alle brancher, så undersøgelsen bliver repræsentativ for erhvervslivet i kommunen.

”Vi ønsker at lave en undersøgelse, som sætter fokus på de områder, der efter vores erfaring har storbetydning for virksomhederne i Roskilde Kommune. Undersøgelsen skal vise, hvor Roskilde Kommune kan sætte ind i bestræbelserne på at styrke erhvervsvenligheden og således optimere rammerne for yderligere vækst og dermed flere jobs til gavn for alle”, siger Martin Sattrup Christensen, der er direktør for Erhvervsforum Roskilde.

Opbakning til undersøgelsen fra UVEG

Ideen til undersøgelsen er blevet præsenteret for Roskilde Kommunes udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, som synes godt om initiativet og har valgt at støtte økonomisk op om denne første undersøgelse.

”Både Dansk Industri og Dansk Byggeri laver erhvervsklimaundersøgelser, hvor man sammenligner Roskilde Kommune med landets andre kommuner på en række parametre. Vi vil gerne have en undersøgelse, som involverer en langt større del af kommunens virksomheder. Derudover så giver denne undersøgelse virksomhederne muligheden for helt konkret at pege på, hvor Roskilde Kommunes service er tilfredsstillende og hvor der er plads til forbedring”, siger byrådsmedlem Lars Lindskov, der er formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.

Undersøgelsen vil stille skarpt på den generelle tilfredshed med erhvervsklimaet og gå i dybden på områder som sagsbehandling herunder den konkrete betjening af virksomhederne. Rammevilkår, infrastruktur og kommunens dialog og inddragelse af virksomhederne er andre områder undersøgelsen går i dybden med.

”Ambitionen er at gøre det til en årligt tilbagevendende undersøgelse. Den første undersøgelse vil sikkert vise områder hvor Roskilde står stærkt, men den vil også vise områder, hvor der vil være behov for en indsats for at løfte niveauet”, slutter Martin Sattrup Christensen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Direktør for Erhvervsforum Roskilde, Martin Sattrup Christensen
Telefon 3030 6768
E-mail: martin@erhvervsforum.dk