Flere udbud skal gå til lokale virksomheder, Udbudspolitik, kommunale indkøb, konkurrenceudsættelse

Vælgermøde om erhvervspolitik 2021