Jesper Steen Christensen er bestyrelsesmedlem i Erhvervsforum

Erhvervsdirektør Jesper Steen Christensen – bestyrelsesmedlem
i Erhvervsforum Roskilde